Zašto je važno da kreirate efektnu prezentaciju, a ne samo „da imate bilo kakvu“?

Verujem da se ova situacija desila svima bar jednom u životu: profesor na predavanjima ili neko ko je nešto hteo da proda, toliko je "ubio u pojam" da vam je tačno došlo da istog trena napustite prostoriju, jer to jednostavno nije bilo vredno vašeg dragocenog vremena.
Jednom sam bila na nekoj konferenciji na kojoj se upravo desila ovakva neprijatnost. Žena je držala prezentaciju , dok su ljudi već u drugom minutu počeli masovno da izlaze sa prezentacije. Što  je najgore gospođa koja je držala prezentaciju je toliko bila nabeđena i prepotentna, da je sigurno mislila da svi ovi ljudi imaju sigurno nešto lično protiv nje. Doživela sam ono što se danas popularno naziva "transfer blama", ali sam ostala do kraja. I nije mi žao zbog toga. Jer možda drugačije ne bih umela  da napišem ovaj članak. 

Kako održati efektnu prezentaciju i ne ubiti publiku u pojam? 

 

Prezentacija treba da uveća, a ne da umanji kvalitet rada koji se prezentuje

Ono što su nekad bili "folija i projektor" danas je PowerPoint ili neka druga alatka za izradu prezentacija. Za neke od njih ste sigurno čuli: Prezi, PowToon, Keynote, Prezentit, SlideRocket i dr. Uprkos novim programima, i dalje je najviše korišćen program PowerPoint. PowerPoint zaista ima mnogo mogućnosti i ukoliko ga koristite pravilno, zaista vam može mnogo pomoći prilikom vašeg izlaganja. Ono što je takođe nažalost itina je da uprkos činjenici da zaista ima mnogo mogućnosti, da ni jedan program nije tako "zloupotrebljivan" kao on. Na koji način? Pa na taj što svako misli da ako zna da ubaci tekst i slike (što je ruku na srce zaista jednostavno da jednostavnije biti ne može) da zna da kreira i dobru prezentaciju.

Prva stvar o kojoj treba voditi računa prilikom izrade prezentacije je pitanje KOME je prezentacija namenjena.  Ne može i ne sme ista prezentacija da bude prikazana npr. deci u osnovnoj školi i na nekom seminaru npr. inženjerima građevine iako tema tj. naslov može biti sličan, možda čak i isti. Kada utvrdite ko je vaša cilja grupa, pristupite kreiranju prezentacije.  Prezentacija koju kreirate, i njen izgleda kako u vizuelnom tako i u sadržajnom smislu, treba da uveća kvalitet onoga što prezentujete, a ne da ga umanji. Ako čitate sa slajdova, to sigurno nikom u publici neće biti zanimljivo. 

Nakon kreiranja prezentacije, pređite na pripremu prezentacije. Zapamtite pravilo broj 1 - NIKAD ALI NIKAD NEMOJTE IMPROVIZOVATI!

Za prezentaciju se uvek temeljno pripremite. 

"Više je manje"

Već sam pisala o tome da prenatrpan tekst na prezentaciji može samo da umanji kvalitet prezentacije. Iz tog razloga se treba držati starog dobrog pravila da je "više ustvari manje". Medutim, ponekad se dešava da ljudi upadnu u zamku misleći da je prezentacija zamena za prezentera. Prezentacija nije zamena za onog koji izlaže, već mu služi kako pomoć da na adekvatan način prenese poruku. Stoga nikako ne treba čitati tekst sa slajadova, već se za prezentovanje treba unapred dobro pripremiti. Slike male rezolucije razvučene na ekranu ostavljaju utisak da ste samo nabacali nešto tek da slajd ne bude prazan. To takođe važi za tabele sa velikim brojem podataka na kojima vaša publika vidi samo gomilu brojeva i nažalost ništa više. O tome kako na slajdu prikazati tabelarne podatke pisaću u nekom od sledećih postova. 

Dobra prezentacija je kratka, jasna i pregledna

Kada kažem kratka i jasna prezentacija to naravno ne treba shvatiti bukvalno. Neko nepisano pravilo, pogotovo za početnike je 1 slajd = 1 minut. U skladu sa ovim pravilom treba kreirati i slajdove kao i njihov broj. Postoji 5 gradivnih elemenata slajda: tekst, slika, boja, prostor (format) i kompozicija (layout) odnosno način na koji su elementi povezani. Ono što je dizajnerima posebno važno, a što može biti zamka pogotovo za početnike je takozvani "negativni prostor." Negativni prostor je ustvari prazan prostor i takođe ima svoju svrhu. Ovaj prostor je jednako važan kao i sve ostalo zajedno, jer omogućava elementima da dišu.  

Please follow and like us:

Leave a reply

Scroll to Top