Saveti za dobro prezentovanje

PowerPoint je moćan alat kojim možete napaviti čudo, ako kao i svakim drugim alatom umete pravilno da rukujete. Međutim, čak i najbolje prezentacije može da uništi loš izlagač. To se najčešće dešava kada se izlagač ne pripremi na vreme  i/ili nedovoljno dobro. 

Priprema

Na konferencijama gde je veliki broj učesnika, često se dešava da moderator ima zvonce kojim vas upozorava kada morate da prekinete, bez obzira da li ste rekli sve što ste zapravo hteli ili ne. Zato je važno da se dobro pripremite i na najbolji način iskoristite vreme koje vam je dato na raspolaganju za prezentovanje. Takođe, dobro se upoznajte sa materijalom koji trebate da prezentujete, u protivnom će vas verovatno uhvatiti panika kad vam neko iz publike postavi pitanje, a vezano je za temu vaše prezentacije. Nema improvizacije!

Previše informacija

Vodite računa da na vašoj vizuelnoj prezentaciji kao i u vašem izlaganju ne bude previše informacija, tako da onda publika ne može da uhvati nit onoga o čemu zapravo govorite. Vaša publika mora da vas razume. Pa, vi ste tu zbog njih, zar ne?

Prostor gde ćete prezentovati

Ako ste u mogućnosti, pre nego što započnete sa izlaganjem prezentacije, obiđite prostor gde ćete prezentovati i probajte vašu prezentaciju. To je važno iz dva razloga: prvo na taj način ćete dobiti osećaj za prostor u kome ćete i prezentovati i drugo zbog vašeg subjektivnog osećaja za čitljivost prezentacije. Ponekad ono što na ekranu računara izgleda savršeno čitljivo, na platnu izgleda potpuno drugačije.

Imajte kopiju prezentacije na nekoliko medija

Ponekad se dešava da npr. CD na kome ste sačuvali svoju prezentaciju jednostavno ne može da se otvori na računaru koji je povezan sa projektorom. Zato je uvek važno da imate rezervnu kopiju (fleš, mail…).

Srećno!

Please follow and like us:

Leave a reply

Scroll to Top