Najčešća pitanja

najčešća pitanja profesionalne prezentacije

Koliko košta dizajn i izrada prezentacije?
Ne postoji klasični cenovnik izrade prezentacije. Cena prezentacije zavisi od nekoliko faktora: vaših zahteva, vremenskog ograničenja, obima prezentacije, da li već imate materijal koji samo treba pretočiti u prezentaciju, ili treba osmisliti sve – od priče do dizajna prezentacije i sl.

Koliko vremena je potrebno za izradu prezentacije?
Odogovor na ovo pitanje je manje-više isti  kao i na prethodno pitanje. Ponekad vreme izrade prezentacije može da  bude dva dana, a ponekad mesec dana. Dakle, pored ostalih faktora, vremenski period izrade najviše zavisi od vaših zahteva i od trenutne angažovanosti dizajnera i na drugim projektima.

Da li ja ili dizajner određuje kada će prezentacija biti gotova?
Vreme izrade prezentacije dogovarate sa dizajnerom prezentacije. Naši dizajneri će se potruditi da vam izađu u susret po pitanju urgentnosti posla kad god je to moguće. Svesni smo da je vreme novac, i da posao ne sme da čeka i trpi.


Da li nakon završene prezentacije mogu da zahtevam njenu korekciju?
Naravno. To se podrazumeva. Ako vam dizajner pored prezentacije radi i npr. dizajn templejta (šablona), prezentaciju će vam slati po fazama kako biste i vi i on bili siguni da izrada prezentacije teče u dobrom pravcu. Nakon završene kompletne prezentacije, dizajner će vam je poslati (mi to interno nazivamo „I verzija prezentacije“). Svaka vaša ispravka, konstruktivna sugestija ili kritika je dobrodošla. Za sve što želite da promenite u prezentaciji konsultujete dizajnera prezentacije koji će uneti promene i korigovati prezentaciju. Dosadašnja iskustva su pokazala da u preko 90% slučajeva ovo ujedno bude i konačna verzija vaše prezentacije.

Kako se vrši plaćanje vaših usluga?
Plaćanje usluga vrši se preko računa u banci na dinarski ili devizni račun. Uobičajeno je da se jedna polovina novca uplaćuje avansno (pre započetog posla), a druga nakon završenog posla. Međutim, ukoliko imate drugačiji zahtev, uvek se možemo dogovoriti.

Kako da budem siguran da će moji podaci kao i moji materijali biti potpuno zaštićeni i da neće biti prosleđeni trećem licu?
Naš glavni kredo je: PROFESIONALNI i POUZDANI, tako da se i ponašamo i delamo u skladu sa ovim načelima.

Naš tim ne deli podatke svojih klijenata niti objavljuje sadržaj prezentacija koje kreira. Svi podaci korisnika ostaju potpuno zaštićeni kao i kompletan sadržaj materijala koji nam je poveren radi kreiranja prezentacije i niko im ne može pristupiti osim dizajnera prezentacije.Prezentacije kao ni prateći materijal se ni u kom slučaju ne prosleđuju trećem licu, osim ako sam klijent to ne zahteva.


Scroll to Top