Akademske prezentacije

predavanja akademske prezentacije

Akademske prezentacije

javni nastup

Akademske prezentacije su prezentacije namenjene predavanjima, vežbama, konferencijama, naučnim skupovima, odbranama master radova, doktorskih disertacija i sl. 

Zaposleni na fakultetima, školama, institutima ili nekim drugim obrazovnim i naučnim ustanovama često su u situaciju da kreiraju, a zatim i drže prezentacije. Nažalost, činjenica je da većina ovih ljudi uprkos svim drugim neospornim znanjima i kompetencijama, za prezentacije ne mogu reći da im je to jača strana. 

U prilog tome govori i činjenica da je priličan broj profesora u godinama kada je na neki način besmisleno očekivati da će sticati nova znanja i veštine. Međutim, glavni problem je to što većinu nikada niko nije obučio kako da naprave efektnu prezentaciju, pa se sve svelo na sopstvenu empiriju. 

Pored prezentacija za firme, naš tim je obučen za kreiranje akademskih prezentacija. Umesto dosadanog i monotonog teksta, sve ono što vam je važno da bude na slajdovima pretočićemo u interesantnu grafiku, koja će neprestano držati pažnju vaših studenata, kolega ili profesora. "Ubićemo vaše bulete", a umesto njih uz vaše sugestije na slajdovima će stajati odgovrajuće slike ili ikone, kako biste što bolje preneli (sa)znanja vašoj publici . 


Scroll to Top